TAKMIČENJE

SOLO GITARA:

I kategorija:rođeni 2012. i mlađi

Petak.17. novembar,Centar za kulturu Tuzla

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 3 do 5 minuta

II kategorija:rođeni 2009. i mlađi

Petak.17. novembar,Centar za kulturu Tuzla

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 5 do 7 minuta

III kategorija:rođeni 2006. i mlađi

Petak.17. novembar,Centar za kulturu Tuzla

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju od 12 do 15 minuta

IV kategorija:rođeni 2003. i mlađi

Prva etapa:Petak.17. novembar,Centar za kulturu Tuzla

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12

Druga etapa:Subota.18.novembar Atelje Ismet Mujezinović

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta

V kategorija:No age limit 35 godina

Prva etapa:Petak.17. novembar,Narodno pozorište Tuzla

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15

Druga etapa:Subota.18.novembar Narodno pozorište Tuzla

Dvije ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 20 minuta

NAGRADE

I kategorija

I Guitar Fest Tuzla poklon i diploma

II Guitar Fest Tuzla poklon i diploma

III Guitar Fest Tuzla poklon i diploma

II kategorija

I 50 KM Guitar Fest Tuzla poklon i diploma

II Guitar Fest Tuzla poklon i diploma

III Guitar Fest Tuzla poklon i diploma

III kategorija

I 150 KM Guitar Fest Tuzla poklon i diploma

II 100 KM Guitar Fest Tuzla poklon i diploma

III 50 KM Guitar Fest Tuzla poklon i diploma

IV kategorija

I 200 KM Guitar Fest Tuzla poklon i diploma

II 120 KM Guitar Fest Tuzla poklon i diploma

III 80 KM Guitar Fest Tuzla poklon i diploma

V kategorija

I 1.000 KM Guitar Fest Tuzla poklon i diploma koncert na GUITAR FEST TUZLA ,2024

II 250KM Guitar Fest Tuzla poklon i diploma

III 150 KM Guitar Fest Tuzla poklon i diploma

NAPOMENE

-Takmičenje je otvoreno za sve zainteresovane kandidate

-Pravo učestvovanja na takmičenju imaju samo aktivni i pasivni učesnici Festivala

-Kotizacije za takmičenje:

I kategorija 70 KM

II kategorija 80 KM

III kategorija 90 KM

IV kategorija 100 KM

V kategorija 120 KM

Takmičenje je otvoreno za publiku i javno

-Takmičare u svim kategorijama će ocjenjivati dva internacionalna žirija u prvoj etapi.I dva združena žirija drugu etapu tj.finale

-Odluke žirija su konačne

-Izvlačenjem imena utvrdiće se redosljed nastupa kandidata i biće objavljen na zvaničnoj stranici i društvenim mrežama Guitar Fest Tuzla

-Bodovna lista kandidata iz svih kategorija,te imena finalista iz 4 i 5 kategorije biće objavljena u Centru za kulturu Tuzla i na zvaničnoj stranici i društvenim mrežama Guitar Fest Tuzla po završetku svih kategorija

-5 kandidata iz 4 i 5 kategorije prelazi u drugu etapu-finale

-Predviđena minutaža podrazumijevca cjelokupan nastup kandidata

-U slučaju prekoračenja minutaže žiri ima pravo da zaustavi nastup kandidata

-Sav program kandidati su obavezni da izvode napamet

-Kandidati nemogu izvoditi isti program ili kompoziciju u obje etape

-U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova,prednost se daje mlađem kandidatu

-Uvid u ocjenjivanje kandidati će imati kroz bodovne liste te razgovor sa članovima žirija

-Nagrade će biti dodijeljene 19.novembra u Sali Narodnog pozorišta Tuzla u 18h

PRIJAVLJIVANJE I PRAVILA

1.Kranji rok za prijavu je 5.novenbar 2023

2.Potrebna dokumentacija za prijavu za učešće:

-Popunjen prijavni list

-kopiju rodnog lista ili(lične/osobne iskaznice,pasoša/putovnice) ,takmičari

-program koji se izvodi

3.Prijavu možete poslati:

– mailom na guitarfesttuzla@gmail.com

-ili poslati poštom na Mehmedalije Maka Dizdra 40,75 000 Tuzla Bosna i Hercegovina

U slučaju da ne dobijete odgovor o prispijeću vaše dokumentacije molimo da se javite na tel:00 387 62 100 219

4.Iznosi kotizacija

-PASIVNI UČESNIK:100 KM(ulaz na sve koncerte i pasivno prećenje svih masterclass- a i promocija),

Ukoliko želi da se takmiči, pasivni učesnik , ima pravo uz doplatu kotizacije u iznosu zavisno od kategorije u kojoj želi da se takmiči.

-AKTIVNI UČESNICI 200 KM(ulaz na koncerte 3 časa po izboru pasivno praćenje svih masterclass-a,promocije)

5.Uplate se vrše 16 .novembra u Međunarodnoj galeriji,Centar za kulturu Tuzla na prijavnom pultu Guitar Festa Tuzla od 16h do 18 h ili 17.novembra na istoj lokaciji od 8h do 9h.