Kranji rok za prijavu je 5.novenbar 2023

    Odaberi paket

    Odaberite profesora sa kojim bi ste radili (Samo za Aktivne učesnike)

    Pored tri redovna masterclass časa želite još dva dodatna časa?
    To osigurati uz doplatu od 120 KM. Ako želite dodatna dva časa molimo vas izaberite profesora kod koga ćete slušati ta dva masterclass časa