Prijava na takmičenje Solo gitara I kategorija:rođeni 2012. i mlađi

    Podaci o učesniku

    Program i minutaža

    Cijena kotizacije za I kategoriju iznosi (I kategorija:rođeni 2012. i mlađi) 70 KM

    Uplate se vrše 16 .novembra u Međunarodnoj galeriji,Centar za kulturu Tuzla na prijavnom pultu Guitar Festa Tuzla od 16h do 18 h ili 17.novembra na istoj lokaciji od 8h do 9h.