Ivan Praljak BiH

[koncert, žiri]

Zoran Kuvač BiH

[promocija]

Sanel Redžić BIH

[majstorske radionice,žiri]

Aleksandra Ivanović Srbija

[koncert,majstorske radionice]

Voislav Ivanović BiH

[koncert,žiri]

Darko Karajić Srbija

[koncert,žiri]

Anton Baranov Rusia

[koncert ,majstorske radionice]

Zoran Dukić Hrvatska

[koncert,majstorske radionice]