Prijava na takmičenje Solo gitara V kategorija:rođeni 1988. i mlađ

    Podaci o učesniku

    Program i minutaža

    Cijena kotizacije za V kategoriju iznosi (V kategorija:rođeni 1988. i mlađ) 120 KM

    Uplate se vrše 16 .novembra u Međunarodnoj galeriji,Centar za kulturu Tuzla na prijavnom pultu Guitar Festa Tuzla od 16h do 18 h ili 17.novembra na istoj lokaciji od 8h do 9h.