Prijava na - Aktivni učesnik 200 KM (ulaz na koncerte 3 časa po izboru pasivno praćenje svih masterclass-a,promocije)

    Odaberite profesora sa kojim bi ste radili

    Pored tri redovna masterclass časa želite još dva dodatna časa?
    To osigurati uz doplatu od 120 KM. Ako želite dodatna dva časa molimo vas izaberite profesora kod koga ćete slušati ta dva masterclass časa